Cold Case

Missing People jobbar efter mottot att ingen ska försvinna utan att hittas. Idag finns det ett antal olösta Cold Case-fall med människor vi fortfarande letar efter.