Försäkrad vid sök

Du som deltar i Missing Peoples sökinsatser omfattas av en olycksfallsförsäkring från Trygghansa. Nedan kan du läsa om Trygghansas försäkringsvillkor. 

Försäkringstagare
Missing People Sweden

Försäkrade
Frivilliga som hjälper till vid skallgång

Giltighet
Försäkringen gäller under samling, genomgång, skallgång och transport till och från sökområde i Missing People Swedens regi 

Geografisk giltighet
Sverige

Kapitalbelopp
400 000 kr

 • Medicinsk invaliditet beräknas utifrån ovanstående belopp.
 • Vid invaliditetsgrader över 50% beräknas utifrån dubbla ovanstående belopp.
 • Ärr ersätts enligt tabell.
 • Läke-, rese- och tandskadekostnader ersätts enligt nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Merkostnader – under akut läkningstid – max 120 000 kr, – för personliga tillhörigheter max 25 000 kr.
 • Hjälpmedel max 80 000 kr.
 • Dödsfallsersättning 50 000 kr.
 • Kristerapi max 10 behandlingstillfällen hos leg. Psykolog.
 • Sveda och värk ersätts enligt tabell.
 • Avtrappning på kapitalbelopp: Från det år den försäkrade fyller 46 år sänks Invaliditetsbeloppen
  med 5 %-enheter per år, lägst 200 000 kr.

Försäkringsvillkor
Kollektiv olycksfallsförsäkring, Villkor 70:7

Anmäl olycka
Vid anmälan av olycka ring Trygghansa på 0771-111 500 och uppge ditt personnummer och avtalsnummer 54279