2021-10-07

Att vara hundförare är både utmanande och belönande

Det är frivilligt att vara med i MPS, men att vara hundförare innebär också ett ansvar.

Tillsammans med din hund deltar du på träningar för att utvecklas och upprätthålla inlärda kunskaper så att ni sedan klarar av och är väl förberedda för sökinsatser i växlande terräng och varierat väder.
Att vara hundförare är utmanande och krävande och det ställs krav på alla som är under utbildning, men det är en fantastisk känsla att utvecklas tillsammans som ekipage och tillsammans med sin hundgrupp för att slutligen genomföra en certifiering och delta på sökinsatser. Alla ekipage, oavsett bakgrund, kommer genomföra ett antagningstest, certifieringsprov och därefter funktionskontroll varje år.

Kriterier för antagningstest gällande hund och ägare.

  • Hunden ska vara minst 12 månader.
  • Hundens mankhöjd minst 40 cm.
  • Hunden ska vara vaccinerad (grundvaccinering + årlig kennelhosta) och veterinärvårdsförsäkrad.
  • Du gillar samverka i grupp.
  • Du och din hund ska ha god fysik och hälsa.

Efter avklarat antagningstest påbörjas den interna träningen/utbildningen för dig och din hund. De regionalt hundansvariga avgör när det är dags att göra certifieringen.

Certifieringen består av 4 prövningsmoment.

  • Spårupptag med ett spår på 100 meter.
  • Föremålsök med 4 föremål i ett område på 100x100 meter.
  • Genomsök av urbant område 20,000-30,000 kvm, 1-2 figuranter.
  • Genomsök av skogsområde 70,000-100,000 kvm, 1-2 figuranter.

Låter detta intressant för dig och din hund är du varmt välkommen att kontakta oss i Nationella Hundgruppen på nationellahundgruppen@missingpeople.se så ser vi till att du får kontakt med den regionala hundansvarig där du bor eller om du har ytterligare frågor.