2023-04-11

Komplettering av Valberedningens förslag till årsmötet för Missing People Sweden 2023

I valberedningens information den 12 mars med förslag till ledamöter i styrelsen inför årsmötet, saknades förslag till lekmannarevisor. Därför kompletterar vi härmed vårt förslag tillsammans med presentation av Susanne Lundqvist, som är valberedningens förslag till ledamot i denna roll.

För Missing Peoples valberedning
Christer Ågren
Sammankallande

Valberedningens förslag

Ordförande 1 år - nyval    
Bertil Jungmar

Kassör 1 år - fyllnadsval (för Maria Langwall)
Arne Degerman

Ledamot 1 år - fyllnadsval (för Karl-Johan Lantz)     
Tove Lundgren

Ledamot 1 år - fyllnadsval (för Ulrika Runge)           
Lina Hansson

Ledamot 2 år - nyval         
Anna Selberg

Ledamot 2 år - nyval       
Maria Redén

Ledamot 2 år - nyval         
Anne Eriksson

 

Revisorer

Auktoriserad revisor 1 år – nyval
Kerstin Hedberg, Finnhammars Revisionsbyrå           

Lekmannarevisor 1 år – nyval
Susanne Lundqvist – se separat presentation

Revisorsuppleant 1 år – omval
Magnus Reinhold