2018-11-27

När allmänheten sluter upp

SOS Alarm har intervjuat Eric Steijer, insatsledare i Missing People Stockholm.

"Åtta av tio av de som eftersöks påträffas vid liv. Men att förbereda frivilliga också för det värsta är viktigt.

–Ofta blir det starka känslor. Vi är ett lag som tar hand om varandra och kan även samarbeta med Röda Korset, om det behövs mer professionellt stöd.

Det roligaste är att vara med och hitta en försvunnen person vid liv.

– Det är en helt makalös, euforisk känsla. Men även när det slutar tragiskt, som i Dante-fallet, är det en lättnad när vi har lyckats med vår uppgift och kan lämna svar till de anhöriga, säger Eric Steijer"

Läs hela artikeln här.