2021-01-20

Nu är det dags för val av regional ledningsgrupp samt val av ombud till årsmötet 2021

Missing Peoples årsmöte kommer äga rum digitalt den 18 april 2021.

Under våren kommer Missing Peoples regionala avdelningar genomföra val till den regionala ledningsgruppen samt göra val av ombud till det nationella årsmötet.

För att bli valbar samt för att kunna rösta fram ombud till Missing Peoples nationella årsmöte ska din medlemsavgift vara oss till handa senast 31 januari 2021. 

För att veta mer om när just din regionala avdelning har för avsikt att genomföra sitt val, vänligen besök din regionala avdelnings sida här. Informationen på de lokala sidorna uppdateras kontinuerligt och efter det att information och datum är fastställda.