2018-11-28

Vill ditt företag stödja Missing People?

Delar ditt företag Missing Peoples vision och vill hjälpa till att hitta människor? Läs mer här. 

Missing People Sweden är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer. Vi får inget bidrag från staten utan finansieras till stor del av medlemsavgifter och gåvor. Därför behöver vi din hjälp!

Tillsammans kan vi hitta fler försvunna personer och rädda fler liv.