Region Västerbotten N

Val till regional ledningsgrupp

Datum: 27 februari 2019

Tid: 19.00

Plats: Kvartersgården, Bladgatan 154, Skellefteå 

Efter val av ny ledningsgrupp kommer val av fem ombud till Missing Peoples årsmöte att äga rum.