Region Västerbotten N

Verksamhetsledare: Tomas Nilsson 

Ledamöter:  Ingrid Broman, Urban Falkman och Erika Lindh