Region Västerbotten N

Verksamhetsledare: Isabell Falkman

Ledamöter:  Ingrid Broman, Urban Falkman, Erika Lindh och Tomas Nilsson