SÖDRA SVERIGE

Anita

2021-01-15
Anita

Polisen söker efter Anita 47 år och hennes tre barn, pojke 11 år och tvillingflickor 9 år. 

Anita är ca 175 cm lång. Pojken har bruna ögon, en av tvillingflickorna har blå ögon, den andra har bruna ögon. De pratar med skånsk brytning. 

De försvann från sitt hem i södra Sverige i mitten av augusti 2019 

Polisen önskar information om var Anita och barnen befinner sig eller om de setts efter tiden för försvinnandet. Ring 114 14 om du har information att lämna, eller till jouren Missing People tel 031-7609060