Hoppa till innehållet

Om Missing People Sweden

Missing People Sweden är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer.

Missing People då, Missing People idag

Missing People Sweden grundades i Göteborg 2012 efter att flera personer hade samlats för att hjälpa till i sökandet efter två försvunna personer. Det var under hösten 2010 och vintern 2011 som två snarlika försvinnanden skedde i Göteborg där det blev tydligt att samhället inte hade tillräckligt med resurser för att söka efter försvunna personer. Som en reaktion på det startades först den ideella föreningen Sökarna Västra Götaland; en förening med lokal förankring vars syfte var att samla och organisera en stor mängd människor vid eftersök av försvunna personer. Men ganska snart visade det sig att det fanns behov av sökinsatser i andra delar av landet och i samband med det bildades Missing People.

Vi startade i liten skala - nu är vi rikstäckande

I dag är Missing People en rikstäckande organisation med ett tjugotal regionala avdelningar runtom i landet. Kärnan i organisationen är alla frivilliga personer som ger av sin tid för att hjälpa till i sökandet efter försvunna personer. Alla som leder sökinsatserna bemannar de regionala avdelningarna och sitter i jouren är frivilliga. Vi strävar efter att kunna starta en sökinsats inom sex timmar från det att ett ärende kommer in till vår jour, oavsett tid på dygnet eller plats i Sverige, samt att söka för att rädda liv men också för att ge anhöriga stöd och möjlighet till ett avslut. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att uppnå vår vision om att ingen ska försvinna utan att hittas. 

Missing People mottar inget statlig bidrag utan det är tack vare gåvor från privatpersoner och företag som gör att en organisation som Missing People kan existera. Missing People erhåller 90-konto, vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Missing Peoples verksamhet

Missing People har ett nära samarbete med anhöriga, polis och med andra hjälporganisationer. När ett försvinnande kommer in till jouren kontrolleras det alltid mot polisen, att det finns en polisanmälan och att det inte finns några hinder för att publicera efterlysningar eller genomföra sökinsatser. När jouren har fått klartecken från polisen och från de anhöriga publiceras en efterlysning på organisationens Facebook-sida. I genomsnitt syns varje efterlysning av  

200 000 – 1 500 000 personer. Tack vare att många delar våra efterlysningar

samlas en hel del tips in i det här skedet.


Om det blir aktuellt att söka efter den försvunna personen lämnar jouren över ärendet till den regionala avdelning där personen senast sågs. Oftast sker det i samband med att efterlysningen publiceras. Den regionala avdelningen tar över kontakten med de anhöriga och planerar samt genomför olika sökinsatser. Beroende på terräng och typ av försvinnande används olika sökmetoder för att hitta den försvunna personen. Ibland är det mer effektivt med skallgångskedjor och andra gånger med hjälp av hundekipage eller terrängfordon. När det är dags för en sökinsats publiceras en kallelse på organisationens sociala medier. En kallelse via sms skickas också ut till de personer som har anmält sig som sökare i det aktuella länet. Omkring 60 000 personer har anmält sig som sökare och får ett sms när de behövs vid en sökinsats i deras län.

Missing Peoples årsmöte

Årsmötet 2022

Här finner du upprättade handlingar i samband med Missing Peoples årsmöte 2022. 

Läs mer

Årsmötet 2023

Här finner du upprättade handlingar i samband med Missing Peoples årsmöte 2023. 

Läs mer

Årsmötet 2024

Här finner du upprättade handlingar i samband med Missing Peoples årsmöte 2024.

Läs mer