Hoppa till innehållet

Missing Peoples styrelse

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och att de beslut som tagits på årsmötet genomförs. Styrelsen kontaktar du enklast via mejl på styrelsen@missingpeople.se. Är du medlem och vill tycka till om något är du varmt välkommen att kontakta oss.

Bertil Jungmar

Ordförande

Bertil har tidigare arbetat som finansdirektör, managementkonsult och auktoriserad revisor i olika branscher och företag och har därifrån stor erfarenhet från bland annat strategiarbete, verksamhetsstyrning samt lednings- och styrelsearbete. Han har också erfarenhet från arbete i frivilligorganisationerna Rädda Barnen och Plan International samt som medlem i Scouterna. Vald vid årsmötet 2023.

Anna Selberg

Vice ordförande

Anna, som är civilekonom i grunden, har en mångårig bakgrund inom kommunikation i ledande befattningar och i olika typer av organisationer. Idag driver Anna ett konsultföretag inom kommunikation och PR med inriktning på rådgivning och interimchefsuppdrag där uppdragen omfattar intern och extern kommunikation. Vald vid årsmötet 2023.

Arne Degerman

Kassör

Arne har arbetat som CFO i både stora koncerner och små ägarledda företag. Som CFO har mycket fokus legat på kostnads- /intäktsanalys, budgetering, redovisning och nyckeltalsanalyser. Arne har även arbetat mycket med företagsledning, verksamhetsutveckling, organisationsförändringar samt avtalsfrågor. Vald vid årsmötet 2023.

Tove Lundgren

Ledamot

Tove arbetade på Missing Peoples kansli mellan 2019- 2021 där främsta ansvarsområde var insamling, kommunikation och administration. Tove arbetar idag som projektledare på organisationen Mind där hon ansvarar för privatinsamling, kommunikation och ambassadörs-programmet. Vald vid årsmötet 2023.

Maria Redén

Ledamot

Maria Redén driver sedan två år tillbaka sitt egna bolag, Redén Communication, där hon hjälper föreningar, förbund, klubbar och ideella organisationer att skapa mervärde, stärka sina rättigheter och förtydliga sina erbjudanden. Maria har lång erfarenhet som rådgivare inom rättigheter och inom den kommersiella sidan. Vald vid årsmötet 2023.

Lina Hansson

Ledamot

Lina gick med i Missing People 2018 efter ett försvinnandet i Falkenberg. Ett år senare blev hon godkänd Insatsledare och satt med i den Regionala Ledningsgruppen i Halland. Lina har rest runt för att medverka i olika sökinsatser. Lina är egenföretagare där hon hyr ut operativa och administrativa tjänster inom olika branscher. Vald vid årsmötet 2023.

Anne Kestilä Eriksson

Ledamot

Anne arbetar som Business Support & System Manager på Skydda där hon hjälper företag att skapa en trygg och säker arbetsplats. I sin arbetsroll ingår personalansvar, verksamhetsutveckling och ansvar för kvalité, miljö och arbetsmiljö. Anne är patrulledare och insatsledare inom Missing People. Vald vid årsmötet 2023.

Valberedning

Ledamöterna i valberedningen består av följande personer: Christer Ågren (sammankallande), Ann-Katrin Backlund samt Lena Thorin Pettersson.


Kontaktuppgifter: 

valberedning@missingpeople.se