Hoppa till innehållet

Missing Peoples styrelse

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och att de beslut som tagits på årsmötet genomförs. Styrelsen kontaktar du enklast via mejl på styrelsen@missingpeople.se.

Bertil Jungmar

Ordförande

Bertil har tidigare arbetat som finansdirektör, managementkonsult och auktoriserad revisor i olika branscher och företag och har därifrån stor erfarenhet från bland annat strategiarbete, verksamhetsstyrning samt lednings- och styrelsearbete. Han har också erfarenhet från arbete i frivilligorganisationerna Rädda Barnen och Plan International samt som medlem i Scouterna. Vald vid årsmötet 2023.

Anna Selberg

Vice ordförande

Anna, som är civilekonom i grunden, har en mångårig bakgrund inom kommunikation i ledande befattningar och i olika typer av organisationer. Idag driver Anna ett konsultföretag inom kommunikation och PR med inriktning på rådgivning och interimchefsuppdrag där uppdragen omfattar intern och extern kommunikation. Vald vid årsmötet 2023.

Arne Degerman

Kassör

Arne har arbetat som CFO i både stora koncerner och små ägarledda företag. Som CFO har mycket fokus legat på kostnads- /intäktsanalys, budgetering, redovisning och nyckeltalsanalyser. Arne har även arbetat mycket med företagsledning, verksamhetsutveckling, organisationsförändringar samt avtalsfrågor. Vald vid årsmötet 2023.

Anna Österberg

Ledamot

Anna är sedan 2012 engagerad i Missing People och tar med sig en stor kunskap och erfarenhet om Missing Peoples arbete och organisation. Idag har hon roller i organisationen som Verksamhetsledare i regionavdelning Västmanland och ansvarig för funktionen Kompetens. Vald vid årsmötet 2024.

Tove Lundgren

Ledamot

Tove har flera års erfarenhet av insamling, sociala medier och influencer marketing och har varit engagerad i Missing People sedan 2019. Hon har även erfarenhet från arbete i frivilligorganisationerna Mind, Unicef, Missing People och Min Stora Dag. Vald vid årsmötet 2023.

Lina Hansson

Ledamot

Lina har varit engagerad inom Missing People sedan 2018 och har under sin tid utbildat sig till patrulledare, insatsledare och har suttit med i den regionala ledningsgruppen i Halland. Lina är egenföretagare där hon hyr ut operativa och administrativa tjänster inom olika branscher. Vald vid årsmötet 2023.

Marianne Gyllensten

Ledamot

Marianne är civilingenjör inom datateknik och har haft chefsroller inom affärsplanering, marknadsutveckling och försäljningsledning, och har lång erfarenhet att arbeta med insamling, insamlingsstrategier och olika former av donationer. Vald vid årsmötet 2024.

Valberedning

Ledamöterna i valberedningen består av följande personer: Christer Ågren (sammankallande), Ann-Katrin Backlund samt Lena Thorin Pettersson.


Kontaktuppgifter: 

valberedning@missingpeople.se