Hoppa till innehållet

19 000 volontärtimmar inom Missing People kvartal 1 2024

Under januari-mars 2024 ägnade sammanlagt 1 058 volontärer närmare 19 000 timmar för den ideella sökorganisationen Missing People.

Utan de ideella krafter som bidrar med dessa tiotusentals timmar av sin fritid skulle det inte finnas något Missing People. Färre försvunna personer skulle bli återfunna och färre anhöriga skulle få det avslut som är så viktigt för att kunna nå en viss nivå av ro. Det ger oss hela den motivation som behövs för att driva verksamheten vidare, säger Bertil Jungmar, styrelseordförande i Missing People.

Under årets första kvartal fick Missing People in 107 ärenden om försvunna personer i Sverige, vilket är något färre än samma period 2023 (123). Av dessa 107 ledde 41 till sökinsatser, varav 11 med allmänhetens hjälp. Trots färre antal ärenden jämfört med föregående år var antalet insatstimmar fler och uppgick till 18 889 (4 827). Antalet insatstimmar påverkas av antalet sökinsatser, antalet sökare samt längden på insatserna.

De flesta ärendena under kvartalet gällde Stockholm (15), närmast följt av Öst (6), Göteborg (5) och Skåne (5). Flest försvinnanden skedde liksom tidigare i åldersgruppen 11-15 år (15). Närmast därefter kom gruppen 21-25 år (14).

Knappt hälften, 46 procent, av ärendena fick ett glädjande avslut då personen hittades vid liv. Cirka 19 procent fick ett tragiskt avslut, medan resterande hade en oklar utgång.

Missing Peoples jour, som tar emot efterlysningarna och fördelar sökuppdragen, bemannas av volontärer dygnet runt alla dagar i veckan. Under kvartalet hanterades 2 109 samtal, vilket i genomsnitt innebar nästan ett samtal per timme.

LÄS MER PÅ SOCIALA MEDIER OM HUR VI ARBETAR

  • Läs Martins personliga berättelse om sina erfarenheter med Missing People och hur han bemöter anhöriga efter att själv nästan ha förlorat sin son.
  • Läs Linas berättelse om de roller hon tagit på sig under åren hos Missing People, vad som pågår bakom kulisserna under en sökinsats och hennes första inspiration.
  • Läs Erics berättelse om sina år som aktiv insatsledare i Missing People, hur det är att söka i en storstad och vad som leder till flest försvinnanden.
  • Bilsök är en typ av sökmetod som Missing People använder vid behov, läs mer här.

FAKTA

  • Missing People består av ett 20-tal regionala insatsgrupper och finns i hela Sverige.
  • Förutom cirka 300 utbildade aktiva volontärer finns ytterligare mer än 60 000 frivilliga personer i organisationens sökarregister.
  • Missing People har ett nära samarbete med polis, socialtjänst och andra myndigheter och lägger inte ut efterlysningar eller genomför sökinsatser utan att först fått polisens godkännande.
  • Organisationen får inget statligt stöd utan bygger helt på frivillighet och ideellt arbete och finansieras med hjälp av medlemskap, bidrag från allmänheten och företagssponsring.