Hoppa till innehållet

Missing People Sweden söker styrelseledamot med ansvar för insamling

Missing People är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer. Missing People grundades i Göteborg 2012.   

Idag är Missing People en rikstäckande organisation med ett tjugotal regionala avdelningar runt om i landet. Alla som leder sökinsatserna, bemannar de regionala avdelningarna och sitter i jouren är frivilliga och arbetar helt ideellt. Vår vision är att ingen skall försvinna utan att hittas. 

Missing People erhåller inga statliga eller kommunala bidrag. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter samt gåvor från företag, organisationer och privatpersoner. Läs mer på vår hemsida. 

Missing People har 90-konto och är medlem i Giva Sverige. 

Styrelsen 
Organisationen leds av en styrelse på sju personer, som utför sitt uppdrag ideellt. Styrelsen är ett team som arbetar både strategiskt och operativt, där varje ledamot bidrar med sin speciella kompetens.  

Det strategiska arbetet är inriktat mot att uppnå målen inom tre definierade områden –
det operativa, det finansiella och varumärkesmålet – samt att verka för att organisationen ständigt utvecklas.  

Vi söker en ledamot till vår styrelse med ansvar för insamling mot företag och stora organisationer. Uppdraget innebär att aktivt bidra i styrelsearbetet för att uppnå verksamhetsmålen. I rollen som ansvarig för insamling skall fokus läggas på att, med utgångspunkt från gällande insamlingsstrategi, genomföra aktiviteter i samverkan med partners och givare för att skapa varaktiga relationer som gynnar både Missing People och dess partners.   

Kompetenskrav                                                                                                                                                      För att kunna utföra uppdraget på bästa sätt krävs att du har:                                                            

- Flera års erfarenhet av insamling från företag (sponsring och gåvor)                                                - Stort kontaktnät                                                                                                                                                  - Erfarenhet från arbete i ledningsgrupp eller styrelse                                                                                    - Flerårig vana vid arbete med Office 365     

 
Andra viktiga kvalifikationer och information  

  • Lagspelare 
  • Har tid och engagemang att verka i ideell förening 
  • Utvecklingsorienterad 
  • Tillför nya perspektiv och erfarenheter 
  • Medlem i Missing People 
  • Var du bor är av mindre vikt, eftersom styrelsemötena ofta sker digitalt 
  • Styrelsearbetet är helt ideellt  

 
Skicka din ansökan via e-post till valberedning@missingpeople.se