Anmäl försvunnen person

För att Missing People ska kunna hjälpa till i sökandet efter en försvunnen person måste det finns en polisanmälan om försvunnen person.