Region Dalarna

Verksamhetsledare: Rikard Wikström
Vice Verksamhetsledare: Birgitta Juliander

Ledamöter: Maria Arundsson, Mathias Larsson, Eric Marcusson och Lasse Svensson

Partners