Region Gävleborg

s

T.f. Verksamhetsledare: Elisabet Wallman

Ledamöter: Per Holm, Maria Benterud, Eva Embretsén Larsson, Jonas Norman, Nisse Sand och Ove Wahlgren