Region Gävleborg

Verksamhetsledare: Per Holm

Ledamöter: Maria Benterud, Eva Embretsén Larsson, Elisabet Wallman, Jonas Norman, Nisse Sand och Ove Wahlgren