Region Gävleborg

Kallelse till val av Regional Ledningsgrupp och ombud till nationella årsmötet i Missing People Gävleborg 

Plats: ABF Gävle Brunnsgatan 56 

Datum:13 feb 2022 

Tid:11.00 

Vid mötet kommer vi att välja: 

En verksamhetsledare för en tid av ett år (32 § punkt 10) 

En ledamot fyllnadsval ett år 

Val av tre ledamöter, varav minst två ska vara från lokal insatsgrupp för två år. 

Röstberättigade är de som betalat medlemsavgift senast 31/1 2022. 

Vi genomför öppet val.

Enkel majoritet tillämpas. Vid lika röstantal gäller den mening som mötesordförande biträder. Är mötesordförande inte röstberättigad avgör lotten. 

Medlemmar har vardera en röst och tjänst per medlem 

Fullmakt för att rösta för icke närvarande medlem är godkänt för en per närvarande medlem. Nominering sker på plats. Den nominerade ska vara tillfrågad samt accepterat nomineringen. 

I samband med mötet kommer också ombud och ersättare från Missing People Gävleborg väljas till det nationella årsmötet i april 2022. Röstberättigade vid val av ombud till årsmötet är de som betalat sin medlemsavgift senast 31 januari 2022. 

Välkomna 

Verksamhetsledare: Per Holm

Ledamöter: Maria Benterud, Eva Embretsén Larsson, Jonas Norman, Nisse Sand, Lena Söderblom och Ove Wahlgren