Region Gävleborg

Verksamhetsledare: Per Holm

Ledamöter: Maria Benterud, Eva Embretsén Larsson, Jonas Norman, Nisse Sand, Lena Söderblom och Ove Wahlgren