Region Göteborg

 

Kallelse till val av Regional Ledningsgrupp och ombud till nationella årsmötet i Missing People Göteborg

Plats: Knipplagatan 6, 414 74 Göteborg

Datum: 30 mars

Tid: 18.00

 

Vid mötet kommer vi att välja:

32 § punkt 10: En verksamhetsledare för en tid av ett år

32 § punkt 11: Minst fyra och mest sex ledamöter

32 § punkt 12:

  1. Val av hälften av övriga ledamöter, varav minst två ska vara från lokal insatsgrupp för två år (väljs jämna år).
  2. Val av hälften av övriga ledamöter, varav minst en ska vara från lokal insatsgrupp för två år (väljs ojämna år).

 

Observera 

År 2020 är första året val sker enligt de stadgar som antogs på årsmötet 2019. Det innebär att val av övriga ledamöter enligt punkt ”b” ovan ska ske för en tid av ett år. 

Röstberättigade är de som betalat medlemsavgift senast 31/1 2020.

  • Vi genomför öppna val
  • Enkel majoritet tillämpas, lott avgör vid lika
  • Medlemmar har vardera en röst och tjänst per medlem
  • Fullmakt för att rösta för icke närvarande medlem är godkänt för en per närvarande medlem

 

Vill du nominera någon?

Nomineringar till den Regionala Ledningsgruppen skickas till goteborg@missingpeople.se senast den 31 januari 2020. Nominering kan även ske på plats. Den nominerade ska vara tillfrågad samt accepterat nomineringen.

I samband med mötet kommer också ombud och ersättare från Missing People Göteborg väljas till det nationella årsmötet i april 2020. Röstberättigade vid val av ombud till årsmötet är de som betalat sin medlemsavgift senast 31 januari 2020.

Välkomna!

Partners