Region Jönköping

Val till regional ledningsgrupp

Datum: 3 mars 2019

Tid: 10.30

Plats: Scandic Nord, Järngatan 14, Norrköping

Efter val av ny ledningsgrupp kommer val av fem ombud till Missing Peoples årsmöte att äga rum.

 

 

Partners