Region Jönköping

Kallelse till Regionalt avdelningsmöte

Regionalavdelning Jönköping kommer att hålla regionalt avdelningsmöte.

Plats: Stenbergs, Vasavägen 3D, 554 54 Jönköping

Datum: 24 februari, 2022

Tid: 18.30, kom i god tid då det krävs uppvisande av vaccinationsbevis för att delta.

Covidregler: Med nuvarande regler och fysiskt möte krävs vaccinationsbevis för att närvara. Dessutom ska du vara symtomfri. Möblering sker enl. Folkhälsomyndighetens regler. Om restriktionerna avseende Covid ändras kan mötet komma att hållas digitalt. Detta meddelas i så fall på mejl till anmälda.

Vid mötet kommer att väljas:
Verksamhetsledare för en tid av ett år enligt §32 punkt 10 i stadgarna.
Val av 3 ledamöter för en tid av 2 år till Regional Ledningsgrupp enligt 32 § punkt 12 a i stadgarna.

2 ledamöter 1 år kvar.

Hälften av ledamöterna väljs för en mandattid på två år jämna år och hälften väljs för en mandattid på två år ojämna år enligt § 32 punkt 12 i stadgarna.

Röstberättigade är de som betalat medlemsavgift senast 31/1 2022 enligt §10 i stadgarna.

- Vi genomför öppet val

- Enkel majoritet tillämpas. Vid lika röstetal den mening som mötesordförande biträder.
Är mötesordförande inte röstberättigad avgör lotten.

- Medlemmar har vardera en röst.

- Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlem får vara ombud och ombudet får endast företräda en annan medlem.

Vid digitalt möte ska fullmakten skrivas ut, skrivas under av fullmaktsgivaren, scannas (fotograferas) och skickas till: jonkoping@missingpeople.se. Ange Fullmakt i ämnesraden.

Vill du nominera någon?
Nomineringar till den Regionala Ledningsgruppen skickas till jonkoping@missingpeople.se senast den 20 februari 2022. Nominering kan även ske på plats. Den nominerade ska vara tillfrågad, samt accepterat nomineringen.

Delta på avdelningsmötet
Vill du närvara på avdelningsmötet så skickar du din anmälan till jonkoping@missingpeople.se med ”Anmälan avdelningsmöte” i ämnesraden, senast 20 februari 2022.

Ombud till årsmötet
I samband med mötet kommer också 5 st ombud och ersättare från Missing People Jönköping väljas till det nationella årsmötet 3 april 2022.

Röstberättigade vid val av ombud till årsmötet är de som betalat sin medlemsavgift senast 31 januari 2022

VÄLKOMNA!

 

 

Verksamhetsledare: Tessan Jigfjord

Ledamöter: Åse Eirelid, Erik Nilzén och Mathias Zingmark

Partners