Region Norrbotten

 

 

s

Verksamhetsledare: Birgitha Mellberg

Ledamöter:  Göran Landewall, Christer Lindbäck, Erik Karlsson, Maria Porsberger och Madelene Andersson

 

Partners