Region Norrbotten


 

Verksamhetsledare: Magdalena Nordsvan

Vice verksamhetsledare: Birgitha Mellberg

Ledamöter:  Göran Landewall, Christer Lindbäck, Erik Karlsson och Maria Porsberger

 

Partners