Region Norrbotten

 

 

Verksamhetsledare: Birgitha Mellberg

Ledamöter:  Göran Landewall, Christer Lindbäck, Erik Karlsson och Maria Porsberger

 

Partners