Region Skåne

Kallelse till val av Regional Ledningsgrupp och ombud till nationella årsmötet i Missing People 2021.

Plats: Microsoft Teams. Kontakta skane@missingpeople.se senast 17/2 för att få en digital länk samt underlag till mötet

Datum: 21/2-21

Tid: 10:00

Dagordning vid Missing People Sweden, regionalavdelning Skåne, avdelningsmöte 2021-02-21

 1. Mötet öppnas 
 2. Fastställande av röstlängd 
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 4. Val av protokolljusterare och två rösträknare 
 5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 
 6. Fastställande av dagordning 
 7. Avdelningens redogörelse för det senaste verksamhetsåret 
 8. Inkomna förslag 
 9. Plan för kommande verksamhetsår 
 10. Val av Verksamhetsledare 
 11. Fråga om antalet ledamöter i ledningsgruppen 
 12. Val av ledamöter 
 13. Val av ombud och ersättare till Missing Peoples Swedens årsmöte 
 14. Övriga frågor 
 15. Mötet avslutas 

 

Vid mötet kommer vi att välja:

32 § punkt 10: En verksamhetsledare för en tid av ett år 

32 § punkt 11: Minst fyra och mest sex ledamöter 

32 § punkt 12: 

 1. Val av hälften av övriga ledamöter, varav minst två ska vara från lokal insatsgrupp för två år (väljs jämna år). 
 2. Val av hälften av övriga ledamöter, varav minst en ska vara från lokal insatsgrupp för två år (väljs ojämna år). 

Röstberättigade är de som betalat medlemsavgift senast 31/1 2021.

Vi genomför öppna val, samt val med hjälp av appen Mentimeter. Instruktioner skickas ut i samband med länken/bekräftelsen.

Enkel majoritet tillämpas, lott avgör vid lika

Medlemmar har vardera en röst och tjänst per medlem

Fullmakt för att rösta för icke närvarande medlem är godkänt för en per närvarande medlem. Fullmakten ska skickas in av närvarande medlem till skane@missingpeople.se senast en timme innan mötet påbörjas. Fullmakten ska ha formatet PDF, JPG, PNG eller GIF.

Vill du nominera någon?

Nomineringar till den Regionala Ledningsgruppen skickas till skane@missingpeople.se senast den 11 februari 2021. Nominering kan även ske på plats. Den nominerade ska vara tillfrågad samt accepterat nomineringen.

I samband med mötet kommer också ombud och ersättare från Missing People Skåne väljas till det nationella årsmötet i april 2021. Röstberättigade vid val av ombud till årsmötet är de som betalat sin medlemsavgift senast 31 januari 2021.

Välkomna!

 

 

Verksamhetsledare: Samuel Persson

Ledamöter: Tommy Alvinsson, Wictoria Gustafsson, Hans Nilsson, Linda Nilsson, Anderas Tasdelen och Per Widlund

Partners