Region Skaraborg

Verksamhetsledare: Jan-Olof Säll

Ledamöter: Ewa Harrysson, Anders Hybbinette, Pernilla Johansson, Robert Johansson och Kjäll Svensson.