Region Stockholm

Val till regional ledningsgrupp

Datum: 21 februari 2019

Tid: 20.00

Plats: Örkroken 5, Älta

Efter val av ny ledningsgrupp kommer val av fem ombud till Missing Peoples årsmöte att äga rum.

 

 

Partners