Region Stockholm

Verksamhetsledare: Daniel Skinner

Ledamöter:  Jörgen OlssonIngela Andersson, Thessan Haugen, Lennart Lindholm och Christina MeurlingPartners