Region Uppsala

Val till regional ledningsgrupp

Datum: 10 mars 2019

Tid: 13.00

Plats: Scandic Nord Uppsala, Gamla Uppsalagatan 50, 754 25 Uppsala

Efter val av ny ledningsgrupp kommer val av fem ombud till Missing Peoples årsmöte att äga rum.

 

Partners