Region Värmland

Val till regional ledningsgrupp

Datum: 26 februari 2019

Tid: 18.00

Plats: ABF Värmland, Posthornsgatan 8, Karlstad

Efter val av ny ledningsgrupp kommer val av fem ombud till Missing Peoples årsmöte att äga rum.

Kontaktuppgifter