Region Västernorrland

Val till regional ledningsgrupp

Datum: 20 mars 2019

Tid: 19.00

Plats: ABF Västernorrland, Östra Långgatan 17, Sundsvall

Efter val av ny ledningsgrupp kommer val av fem ombud till Missing Peoples årsmöte att äga rum.