Region Västernorrland

Verksamhetsledare: Mikael Stenberg

Ledamöter: Filip Gällstedt, Sara Hansson, Krister Hållberg, Malin Rösth, Daniel Viklund och Laila Åslund