Region Västernorrland

Verksamhetsledare: Mikael Stenberg

Ledamöter: Sara Hansson, Krister Hållberg, Emma Lidén, Mikael Klein och Daniel Viklund