Region Västmanland

s

Verksamhetsledare: Anna Österberg

Ledamöter: Lars Belin, Rolf Schrötter, Peter Öhqvist, Pernilla Brunman-Jost, Kent Möller-Andersen och Leif Nordstrand