Region Västmanland

Val till regional ledningsgrupp

Datum: 21 februari 2019

Tid: 18.30

Plats: Eldsbodahuset, Skolgatan 16, Hallstahammar

Efter val av ny ledningsgrupp kommer val av fem ombud till Missing Peoples årsmöte att äga rum.