Region Västmanland

Verksamhetsledare: Anna Österberg

Ledamöter: Lars Belin, Christer Hurtig, Jennie Lindahl, Bengt Myrin, Rolf Schrötter och Peter Öhqvist