Hoppa till innehållet

Våra ideella roller

Är du intresserad av att utbilda dig till patrulledare, insatsledare eller till jourmedarbetare? Eller skulle du vilja engagera dig och din hund? Nedan hittar du information om Missing Peoples olika ideella roller och hur du anmäler ditt intresse för att genomgå en utbildning för att kunna hjälpa till att hitta försvunna människor.

Patrulledare

Som patrulledare utgör du en av de viktigaste resurserna inom Missing People där du leder sökarna vid en sökinsats efter en försvunnen person. Patrulledaren ser till att sökarna är i rätt sökområde, att ni söker på rätt sätt och att eventuella fynd hanteras korrekt. Som patrulledare har den ledande rollen för att sektorer genomsöks noggrant och återrapporteras till samband.

Läs mer om rollen som patrulledare

Hundekipage

Hundarna utgör en livsviktig resurs när Missing People söker efter försvunna människor. Alla ekipage, oavsett bakgrund, ska genomföra ett antagningstest, certifieringsprov och därefter funktionskontroll varje år för att kunna fortsätta vara en aktiv hundresurs inom organisationen. Är du intresserad av att lära dig mer? 

Läs mer om våra hundekipage

Insatsledare

Att vara insatsledare innebär att du är med att hitta fler försvunna människor och återförena fler familjer, ett stöd som är helt ovärderligt. Våra insatsledare är indelade i tre roller: operativ chef, administrativ chef och gruppchef. Tillsammans skapar de tre rollerna förutsättningarna för att genomföra sökinsatser på ett tryggt, säkert och effektivt sätt.

 

Läs mer om rollen som insatsledare

Jouren

Missing Peoples jour är hjärtat i vår organisation och är öppen dygnet runt 365 dagar om året. Rollen som jourmedarbetare innebär att du är en del av teamet som bemannar jouren där alla anmälningar om försvunna personer från hela Sverige hanteras. Du pratar både med polis, media samt allmänheten, publicerar efterlysningar och administrerar våra sociala medier. Tack vare ditt stöd kan vi finnas för och stötta anhöriga, och se till att fler familjer kan återförenas. 

Läs mer om rollen som jourmedarbetare