Hoppa till innehållet

Intervju med Maria Hellqvist Porsberger

Maria Hellqvist Porsberger är idag insatsledare i Norrbotten och har varit aktiv i Missing People sedan 2017. Efter att Maria såg en efterlysning på Facebook under en tid hon var ledig ville hon ställa upp. Hon berättar om hur en kollega till henne var verksamhetsledare i Missing People under den tiden då Maria var mellan jobb och när jag frågar vad hon gjort i sitt yrkesliv berättar hon om hur hon arbetat med och hjälpt människor genom det med Trygghetslarmet.

– Jag har just därför en stor erfarenhet av människor i svåra situationer, anhöriga och bemötande. Det jobbar jag med fortfarande.

Maria berättar också att det mest givande i arbetet med Missing People är kontakten hon har med anhöriga.

– Det jag upplever är den enorma tacksamheten från anhöriga. Före, under och efter en sökinsats.

Vi talar vidare om möten med anhöriga, hur det varit att möta så många människor i saknad under åren och hur det är för Maria att vara insatsledare idag. Jag frågar hur hon tycker att engagemanget har sett ut sedan 2017 då hon först började engagera sig själv i Missing People. Maria berättar hur hon upplever att antalet sökare avtagit sedan pandemin.

– Pandemin har ställt till det mycket de här tre åren. Att inte kunna ha träffar, kunna göra insatser som vanligt och hålla kunskapen uppe under den tiden har gjort att vi inte kunnat se efter engagerade riktigt.

Maria berättar även att de annonser de nu sätter upp i sociala medier, där de efterlyser hjälp och berättar om utbildningar, ger ett stort gensvar.

– Då strömmar engagemanget in.

Hon talar om hur hon vill sänka tröskeln för allmänheten. Att det kan vara svårt att veta vad som kommer krävas av en som volontär med Missing People i tid, uppgifter och uppdrag.

– Känner man att man vill ställa upp tycker jag inte en ska tänka på hur mycket tid det kommer att ta. Du kommer när du kan. Varje insats räknas. De flesta har heltidsarbeten idag och detta är frivilligt så desto fler vi är som hjälps åt, desto lättare blir det.

Maria berättar att det första steget inte behöver vara stort. Du behöver inte vara med på en sökinsats det första du gör när du engagerar dig i Missing People och hon uppmanar allmänheten att komma på föredrag.

– Kom på föredrag och anmäl dig så berättar vi om Missing People och hur en sökinsats går till. Alla måste kunna få information om vad Missing People gör och att det är frivilligt.

Jag frågar Maria vad det är som får henne att fortsätta kämpa för Missing People.

– Jag brukar tänka att det kan faktiskt vara någon nära mig som försvinner.

Maria blir tyst en stund innan hon fortsätter.

– Hur skulle jag då tänka och reagera? Om ingen skulle finnas där för mig. Om inte Missing People skulle finnas.

 

En intervju av Emilie Onnela