Hoppa till innehållet

Intervju med Bertil Jungmar

Det är skärtorsdag och solen lovar vår när jag ringer Bertil Jungmar, Missing Peoples styrelseordförande. Jag hör honom le genom telefonen när jag ställer frågan om han i egna ord kan berätta vem han är och vad han gör för organisationen.  

- Att jag är styrelseordförande innebär att jag försöker leda styrelsens arbete på bästa sätt, så vi tillsammans hanterar de frågor som är viktiga för organisationen och för att vi ska bli ännu starkare framåt. Vi sätter upp långsiktiga mål och ser till att vi når dem för att fler människor ska hittas.  

Bertil har arbetat nära med ideella organisationer på olika sätt så länge han kan minnas. Redan som liten var han med i scouterna först som deltagare, för att sedan bli en ledare i olika roller. Scouterna är en fin organisation för unga att utveckla sitt ledarskap. Därefter har han fortsatt leda inom både ideella organisationer och företag. Han beskriver hur värdefullt det är att få vara med och hjälpa i samhället. Med sin erfarenhet har Bertil därför länge känt till Missing People och när han såg att organisationen sökte flera ledamöter till styrelsen tog han själv direkt kontakt med valberedningen, som efter ett antal kontakter frågade om han ville ta rollen som ordförande.  

Bertil har själv varit ute i sök med Missing People och berättar hur viktigt det är för att förstå arbetet. Han säger att han imponeras djupt av all kunskap Missing People håller.  

-Tänk att Missing People inte ens har kommit upp i tonåren. Vi är knappt 12 år som organisation, men har på kort tid blivit så starka med allt vad arbetet kräver i rutiner och kompetenser vilket är mycket imponerande. Precis som vilken ungdom som helst har vi ändå en del lärande att jobba med.  

Bertil berättar hur han önskar stärka styrelsen i allas olika roller, han vill att de tillsammans ska vara ett sammansvetsat och starkt lag för att kunna ta sig an nya mål. För Missing Peoples framtid ser han att det krävs fler insatser.  

-Egentligen hoppas jag att Missing People i framtiden inte behövs, men så kommer det inte bli. Därför måste vi bli en bättre och starkare organisation som kan fortsätta finnas för polis och anhöriga på det sätt som krävs. Vi behöver bli ännu fler och vi behöver pengar för att göra mer.  

Eftersom Missing People bärs av ideellt engagemang ber jag Bertil förklara vad han ser att ekonomiskt stöd skulle innebära för arbetet.  

-Vi får ett fantastiskt stöd av de volontärer och sponsorer som finns där för oss idag. Tyvärr behöver vi mer medel för att kunna bekosta den utrustning som krävs när så många anmäls försvunna idag. Drivmedel för fordon, drönare, lokaler, lön till de enda två som ingår i organisationens kansli och håller ihop Missing People, allt detta kostar och är fullkomligt livsnödvändigt för arbetet och för att vi ska kunna fortsätta hjälpa. 

Innan vi avslutar vårt samtal vill Bertil tacka. Han säger det ordentligt och bestämt att varje volontär, företag, medlem, givare och ambassadör som står upp för Missing People gör en  livsviktig insats.  

-Ni som står upp för oss, lyfter Missing People på det sätt ni gör och kan; tack. Ni är ovärderliga. 

En intervju av Emilie Onnela