Hoppa till innehållet

Intervju med Michelle Helander

Michelle Helander bor i Borås och är idag verksamhetsledare i Missing People Sjuhärad. Jag ringer henne mellan hennes åtaganden vår avtalade tid och märker tidigt i samtalet hennes värme och direkthet när vi börjar tala om hennes engagemang. Bara ett par meningar in i vårt samtal skrattar Michelle åt att jag kommer märka hur hon älskar det organisatoriska.   

- Att få vara en del av Missing People och hjälpa andra, att finnas där för anhöriga och polis, det är ju det som driver oss. Att ingen skall försvinna utan att hittas! Men för mig är det även arbetet inom en organisation och vad det innebär. Att få driva utvecklingsarbete och få vara en del av alla fantastiska personer i Missing People, och deras engagemang. 

Idag är Michelle med och driver organisationen framåt i arbetsgrupper och ett av dessa fokus ligger på kompetens och utveckling. Det är tydligt att hon vill bjuda med andra att brinna så som hon gör för utveckling. Michelle vill framåt och att Missing People ska bli starkare och starkare.   

-Jag gillar att engagera och att skapa möjligheter för andra att utvecklas. Civilsamhället och dess ideella krafter bidrar till samhället på ett fantastiskt sätt. Samtidigt som att vara en del av en organisation, som tex Missing People, kan bidra till egen utveckling och ge personer ett sammanhang att vara i, vilket jag tror även kan stärka på olika sätt.  


Michelle berättar om hur hon åkte med en vän första gången hon var med i en sökinsats. Hon blev intresserad och upptog inom kort samtal med de andra engagerade om organisationen. Den dåvarande verksamhetsledaren fångade snabbt upp hennes intresse för organisationen och bjöd in henne att arbeta vidare med Missing People. Detta var år 2015.   

 - Jag utbildade mig inom Missing People snabbt och år 2016 började jag även arbeta på ett studieförbund. Även i mitt arbete som verksamhetsutvecklare brinner jag för föreningslivet. Under åren har därför mitt intresse för civilsamhället vuxit med båda sidorna; mitt arbete och mitt engagemang med Missing People.   

Michelle säger att hon alltid velat hjälpa, vilket hon kommit att göra på olika sätt genom åren. Hon är glad att nu få hjälpa människor i en organisation där hon också kan utveckla sitt intresse för organisatoriskt arbete. Michelle lyfter hur viktigt det är att uppmuntra varandra till samhällsengagemang. Hon vill räcka ut en hand till de som vill hjälpa, men inte vet hur - för alla kan göra något. Själv har hon vuxit upp med en familj där flera har haft sina ideella engagemang över generationer. För Michelle är det en självklarhet att vi genom det ideella arbetet bygger ett starkare samhälle för och med varandra. 

-Jag försöker nog ofta upplysa alla runt omkring mig om det ideella och vad det ger, vilken skillnad det gör. Missing People är en organisation med fantastiska volontärer och där vi är engagerade och drivna, vi åker land och rike för varandra. Vi speglar varandras omtanke och åtagande.  Lika mycket som vi externt kan visa på den samhällsskillnad vi gör, visar vi varandra internt hur viktiga vi är tillsammans. 

Idag har Michelle samlat på sig erfarenheter från nästan tio år med organisationen, möten med anhöriga, återfunna personer, insatser av olika slag. Varje minne från hennes tid verkar driva henne framåt i övertygelsen - tillsammans är vi starkare.   

En intervju av Emilie Onnela  

Foto: Frida Winter