Hoppa till innehållet

Två nya styrelseledamöter i Missing People

Den 14 april 2024 höll den ideella sökorganisationen Missing People Sweden sitt årsmöte där två nya personer valdes in i styrelsen: Marianne Gyllensten och Anna Österberg, båda med erfarenheter som kommer att bidra till Missing Peoples utveckling.

Marianne Gyllensten är civilingenjör inom datateknik och har haft chefsroller inom affärsplanering, marknadsutveckling och försäljningsledning, och har lång erfarenhet att arbeta med insamling, insamlingsstrategier och olika former av donationer.

Anna Österberg är sedan 2012 engagerad i Missing People och tar med sig en stor kunskap och erfarenhet om Missing Peoples arbete och organisation. Idag har hon roller i organisationen som Verksamhetsledare i regionavdelning Västmanland och ansvarig för funktionen Kompetens.


Styrelsens sammansättning
. Efter årsmötet är styrelsens sammansättning enligt följande:

Fyllnadsval:

  • Marianne Gyllensten, styrelseledamot (1 år)
  • Anna Österberg, styrelseledamot (1 år)


Omval:

  • Bertil Jungmar, styrelsens ordförande (1 år)
  • Arne Degerman, kassör (2 år)
  • Tove Lundgren, ledamot (2 år)
  • Lina Hansson, ledamot (2 år)


Fortsatt förordnande med 1 år kvar:

  • Anna Selberg, ledamot

Till revisorer omvaldes auktoriserad revisor Kerstin Hedberg, Finnhammars Revisionsbyrå (1 år) och lekmannarevisor Susanne Lundqvist (1 år). Som revisorssuppleant nyvaldes Annika Sörensen (1 år).

2023 i korthet
Av årsredovisningen för 2023 framgår att Missing People under fjolåret hanterade 568 ärenden runt om i Sverige, en ökning med 5 procent jämfört med föregående år. Av dessa ärenden ledde 244 till sökinsatser, varav 89 med allmänhetens hjälp. Antalet LSO-ärenden, då polisen ber om snabb hjälp när risken bedöms vara fara för någons liv, ökade till 36 (25) ärenden. MPS jour, som bemannas av volontärer dygnet runt alla dagar i veckan, hanterade 8 788 in- och utgående samtal, vilket i genomsnitt innebar ett samtal per timme. Sammantaget lade 6 852 frivilliga och volontärer ner cirka 71 000 timmar på dessa sökinsatser. Utöver det tillkommer det oerhört många timmar i administrativt arbete.

Den ekonomiska utvecklingen för 2023 redovisas närmare i årsredovisningen, men i korthet så gläds vi åt att våra intäkter översteg 5 MSEK, vilket innebär att vi återigen kan börja resan mot att nå 5 MSEK i omsättning tre år i rad för att kvalificera oss för att bli förmånstagare hos Postkodlotteriet.

– Att öka insamlingen är ett av våra viktigaste mål. Under 2024 blir ytterligare en prioriterad fråga att hitta fler administrativa resurser för att se till att våra fantastiska volontärer, som ägnar stora delar av sin fritid åt arbetet inom Missing People, ska kunna koncentrera sig mer på det som direkt är kopplat till sökuppdragen. En annan viktig fråga är att fortsätta att kompetensutveckla våra insatsledare så att vi ytterligare ökar vår professionalism. På så sätt kan vi bidra ännu mer till Polisens och andra myndigheters arbete med att hitta försvunna personer och stötta anhöriga, säger styrelseordförande Bertil Jungmar.

FAKTA

• Missing People består av ett 20-tal regionala insatsgrupper och finns i hela Sverige.

• Förutom cirka 300 utbildade aktiva volontärer finns ytterligare mer än 60 000 frivilliga personer i organisationens sökarregister.

• Missing People har ett nära samarbete med polis, socialtjänst och andra myndigheter och lägger inte ut efterlysningar eller genomför sökinsatser utan att först fått polisens godkännande.

• Organisationen får inget statligt stöd utan bygger helt på frivillighet och ideellt arbete och finansieras med hjälp av medlemskap, bidrag från allmänheten och företagssponsring.


Kontaktuppgifter till våra lokala verksamhetsledare samt mediekontakter finns på hemsidan, www.missingpeople.se, under rubriken Om oss/Press. För vägledning och nationella frågor kontakta gärna Anna Selberg, tel. 070-763 81 54.