Hoppa till innehållet

Volontärer fortsätter att bidra med tiotusentals timmar av sin fritid för Missing People

Under april-juni 2024 ägnade över 1 600 volontärer tillsammans närmare 16 000 timmar av sin fritid för den ideella sökorganisationen Missing People Sweden.

Under årets andra kvartal fick Missing People in 128 ärenden om försvunna personer i Sverige, vilket är något färre än samma period 2023 (132). Av dessa 128 ledde 50 till sökinsatser, varav 20 med allmänhetens hjälp. Antalet insatstimmar från 1 636 volontärer uppgick till 15 765 (40 742). Mängden insatstimmar påverkas av antalet sökinsatser, antalet sökare samt längden på insatserna.

– Antalet försvinnanden som Missing People blir inblandat i ligger på en relativt stabil nivå under större delen av året, även så under kvartal 2 i år. Det kvartal som vi nu går in i, det tredje, brukar dock utmärka sig då det tyvärr är under sommarmånaderna som flest människor försvinner. Så när många tar sommarledigt är vi mer närvarande än någonsin. Varmt tack till alla som gör detta möjligt: volontärer, frivilliga sökare, medlemmar, givare och sponsorer. Med förenade krafter hittar vi fler! säger Bertil Jungmar, styrelseordförande i Missing People Sweden.

Antalet LSO-ärenden, då polisen ber om snabb hjälp när risken bedöms vara fara för någons liv, ökade till 8 ärenden jämfört med samma period föregående år (6).

De flesta ärendena under kvartalet gällde Stockholm (20), närmast följt av Öst (7), Göteborg (6) och Skåne (5). Flest försvinnanden skedde liksom tidigare i åldersgruppen 11-15 år (25). Närmast därefter kom grupperna 16-20 år och 21-25 år (10 vardera).

Drygt hälften av ärendena, 53 procent, fick ett glädjande avslut då personen hittades vid liv. Cirka 15 procent fick ett tragiskt avslut, medan resterande hade en oklar utgång.

Missing Peoples jour, som tar emot efterlysningarna och fördelar sökuppdragen, bemannas av volontärer dygnet runt alla dagar i veckan. Under kvartalet hanterades 1 672 samtal, vilket i genomsnitt innebar 18 samtal per dag.

LÄS MER PÅ SOCIALA MEDIER OM HUR VI ARBETAR

  • ”Det betyder så mycket att veta att någon letar efter ens försvunna barn”. Läs mer om när Erikas son Andreas försvann.
  • ”Att ha kontakt med Missing People har räddat mitt liv”. Läs mer om när Saras son Hannes försvann.
  • ”Hade det varit min mormor hade jag velat att folk skulle leta”, läs om hur Mikael blev patrulledare inom Missing People.
  • Missing People bistår Polisen i allt högre utsträckning, läs mer här.

FAKTA

• Missing People består av ett 20-tal regionala insatsgrupper och finns i hela Sverige.

• Förutom cirka 300 utbildade aktiva volontärer finns ytterligare mer än 60 000 frivilliga personer i organisationens sökarregister.

• Missing People har ett nära samarbete med polis, socialtjänst och andra myndigheter och lägger inte ut efterlysningar eller genomför sökinsatser utan att först fått polisens godkännande.

• Organisationen får inget statligt stöd utan bygger helt på frivillighet och ideellt arbete och finansieras med hjälp av medlemskap, bidrag från allmänheten och företagssponsring.