Hoppa till innehållet

Missing Peoples årsmöte 2024

Här finner du upprättade handlingar i samband med Missing Peoples årsmöte 2024 så som kallelsen till årsmötet, budgeten, propositioner, revisionsberättelsen, styrelsens förslag gällande disposition av resultat samt medlemsavgiften, valberedningens förslag, verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen och årsredovisningen.

Tips inför årsmötet:

 

  • Som medlem är du välkommen att delta vid årsmötet men har inte röst- eller yttranderätt.
  • Läs samtliga årsmöteshandlingar innan mötet.
  • Föranmälan görs till info@missingpeople.se senast tisdagen 9 april 2024 klockan 12.00. Du kommer sedan få en Teamslänk på mejl och det är via den du ansluter till årsmötet.
  • Anslut till årsmötet i tid. Behöver du teknisk support innan eller under mötet, ring IT-gruppen på telefonnummer 010-405 95 33.