Hoppa till innehållet

Missing People bistår Polisen i allt högre utsträckning

Av de 568 anmälningar om försvunna personer som den ideella sökorganisationen Missing People fick in under 2023 var 36 så kallade LSO-ärenden, vilket är en ökning med över 40 procent jämfört med 2022. Ett LSO-ärende är då polisen ber om snabb hjälp när risken bedöms vara fara för någons liv.

Missing People hanterade 568 ärenden runt om i Sverige under 2023, en ökning med 5 procent jämfört med föregående år. Av dessa ärenden ledde 234 till sökinsatser, varav 89 med allmänhetens hjälp, runt om i Sverige. Sammantaget lade 6 852 frivilliga och volontärer ner närmare 71 000 timmar på dessa sökinsatser.

Antalet LSO-ärenden, då polisen ber om snabb hjälp när risken bedöms vara fara för någons liv, ökade till 36 (25) ärenden.

- Vi har goda kontakter med Polisen och det känns bra att vi kan vara med och bidra även på ett samhälleligt plan. Det blir fler och fler önskemål om sökningar tidigt i personers försvinnande och där specifik kompetens och teknik behövs, exempelvis vattensök och värmekamera. Vi kompetensutvecklar kontinuerligt våra insatsledare, hundförare och patrulledare för att stå bättre rustade för att hjälpa till. Vår ambition är att fördjupa vår samverkan med Polisen och andra räddningsorganisationer så att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar att snabbt hitta försvunna personer, säger Bertil Jungmar, styrelseordförande i Missing People Sweden.

De flesta ärendena under 2023 gällde Stockholmsregionen (81), närmast följt av Skåne (47) och Göteborgsregionen (33). Flest försvinnanden skedde liksom tidigare i åldersgruppen 11–15 år (101), som också är den åldersgrupp som ökat mest (+29 procent), närmast följt av grupperna 16–20 år (59) och 31–35 år (49). I enlighet med tidigare var majoriteten män/pojkar, 58 procent.


Mer än hälften, 62 procent, av ärendena fick ett glädjande avslut då personen hittades vid liv. 17 procent fick ett tragiskt avslut, medan resterande hade en oklar utgång.

Missing Peoples jour, som tar emot efterlysningarna och fördelar sökuppdragen, bemannas av volontärer dygnet runt alla dagar i veckan. Under 2023 hanterades 8788 in- och utgående samtal, vilket i genomsnitt innebar 24 samtal per dygn.

 

LÄS MER PÅ SOCIALA MEDIER OM HUR VI ARBETAR

  • Läs Erics berättelse om sina år som aktiv insatsledare i Missing People, hur det är att söka i en storstad och vad som leder till flest försvinnanden.
  • Läs Marias berättelse om åren som aktiv insatsledare i Missing People, utmaningarna med att engagera frivilliga sökare efter pandemin och vad som gör att hon fortsätter.
  • Bilsök är en typ av sökmetod som Missing People använder vid behov, läs mer här.

 

FAKTA

• Missing People består av ett 20-tal regionala insatsgrupper och täcker i stort sett hela landet.

• Förutom cirka 300 utbildade aktiva volontärer finns ytterligare närmare 80 000 frivilliga personer i organisationens sökarregister.

• Missing People har ett nära samarbete med polis, socialtjänst och andra myndigheter och genomför inga sökinsatser utan att först fått polisens godkännande.

• Organisationen får inget statligt stöd utan bygger helt på frivillighet och ideellt arbete och finansieras med hjälp av medlemskap, bidrag från allmänheten och företagssponsring.