Om oss

Missing People Sweden är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer.

Vår historia

Missing People Sweden grundades i Göteborg 2012, efter att flera personer hade samlats för att hjälpa till i sökandet efter två försvunna personer. Det var under hösten 2010 och vintern 2011 som två snarlika försvinnanden skedde i Göteborg där det blev tydligt att samhället inte hade tillräckligt med resurser för att söka efter försvunna personer. Som en reaktion på det startades först den ideella föreningen Sökarna Västra Götaland; en förening med lokal förankring vars syfte var att samla och organisera en stor mängd människor vid eftersök av försvunna personer. Men ganska snart visade det sig att det fanns behov av sökinsatser i andra delar av landet och i samband med det bildades Missing People Sweden.

Vår verksamhet

I dag är Missing People en rikstäckande organisation med ett tjugotal regionala avdelningar runtom i landet. Kärnan i organisationen är alla frivilliga personer som ger av sin tid för att hjälpa till i sökandet efter försvunna personer. Alla som leder sökinsatserna bemannar de regionala avdelningarna och sitter i jouren är frivilliga. Vi strävar efter att kunna starta en sökinsats inom sex timmar från det att ett ärende kommer in till vår jour, oavsett tid på dygnet eller plats i Sverige, samt att söka för att rädda liv men också för att ge anhöriga stöd och möjlighet till ett avslut. Visionen är att ingen ska försvinna utan att hittas.

 

Vårt arbetssätt

Missing People har ett nära samarbete med anhöriga, polis och med andra hjälporganisationer. När ett försvinnande kommer in till jouren kontrolleras det alltid mot polisen, att det finns en polisanmälan och att det inte finns några hinder för att publicera efterlysningar eller genomföra sökinsatser. När jouren har fått klartecken från polisen och från de anhöriga publiceras en efterlysning på organisationens Facebook-sida. I genomsnitt syns varje efterlysning av 200 000–1 500 000 personer. Tack vare att många delar våra efterlysningar samlas en hel del tips in i det här skedet.

Om det blir aktuellt att söka efter den försvunna personen lämnar jouren över ärendet till den regionala avdelning där personen senast sågs. Oftast sker det i samband med att efterlysningen publiceras. Den regionala avdelningen tar över kontakten med de anhöriga och planerar samt genomför olika sökinsatser. Beroende på terräng och typ av försvinnande används olika sökmetoder för att hitta den försvunna personen. Ibland är det mer effektivt med skallgångskedjor och andra gånger med hjälp av hundekipage eller terrängfordon. När det är dags för en sökinsats publiceras en kallelse på organisationens sociala medier. En kallelse via sms skickas också ut till de personer som har anmält sig som sökare i det aktuella länet. Över 60 000 personer har anmält sig som sökare och får ett sms när de behövs vid en sökinsats i deras län.

Styrelsen

Styrelsen är Missing Peoples högsta beslutande organ och tillsätts av årsmötet. De ansvarar för den löpande verksamheten och att de beslut som tagits på årsmötet också genomförs. Styrelsen kontaktar du enklast via mejl på styrelsen@missingpeople.se. Är du medlem och vill tycka till om något är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

Magnus Idebro

Magnus Idebro

Ordförande
Magnus Idebro är 46 år och bor i Nyköping. Han har varit aktiv i Missing People sedan hösten 2012 och är nu verksamhetsledare och operativ chef för Södermanlands lokalavdelning. Han har lång erfarenhet från styrelsearbete och har både varit ordförande och ledamot i en rad olika föreningar, bland annat var han ordförande i föreningen "Klassmorfar i Sörmland" under fem år. Till vardags är han säljare/projektledare i ett privat företag.
Ola Hanson

Ola Hanson

Vice ordförande
Ola Hanson bor i Stockholm. Han har varit kommunikationschef på Svenska Golf-förbundet och driver i dag en egen konsultverksamhet inriktad på kommunikation, mediehantering, krishantering, varumärkesfrågor och affärsutveckling. Han kom i kontakt med Missing People 2015 och har sedan dess hjälpt organisationen med kommunikationsfrågor. Han har en lång erfarenhet från olika ideella organisationer och sitter för närvarande i huvudstyrelsen för Djurgårdens IF.
Kicki Erkers

Kicki Erkers

Kassör
Kicki Erkers är 50 år och bor i Tallkrogen söder om Stockholm. Till vardags är hon ansvarig för PR och internkommunikation på Svensk Fastighetsförmedling och på fritiden letar hon efter försvunna personer. Det blir många timmar med Missing People då Stockholm är den ort i Sverige som får in flest försvinnanden. Kicki har nästan alltid något projekt igång och gillar att snickra, fixa och påta i trädgården.
Lotta Klang Bergström

Lotta Klang Bergström

Sekreterare
Lotta Klang Bergström är 51 år och jobbar som utbildare i Hjärt- och Lungräddning samt första hjälpen för barn och vuxna. Hon engagerade sig i Missing People 2014 och är aktiv i den regionala avdelningen i Östergötland. Hon har suttit i olika styrelser sedan 1980-talet och blev invald som sekreterare i Missing People i april 2017. På fritiden är det trädgården och svampplockning som lockar mest.