Om oss

Missing People Sweden är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer.

Vår historia

Missing People Sweden grundades i Göteborg 2012, efter att flera personer hade samlats för att hjälpa till i sökandet efter två försvunna personer. Det var under hösten 2010 och vintern 2011 som två snarlika försvinnanden skedde i Göteborg där det blev tydligt att samhället inte hade tillräckligt med resurser för att söka efter försvunna personer. Som en reaktion på det startades först den ideella föreningen Sökarna Västra Götaland; en förening med lokal förankring vars syfte var att samla och organisera en stor mängd människor vid eftersök av försvunna personer. Men ganska snart visade det sig att det fanns behov av sökinsatser i andra delar av landet och i samband med det bildades Missing People Sweden.

Vår verksamhet

I dag är Missing People en rikstäckande organisation med ett tjugotal regionala avdelningar runtom i landet. Kärnan i organisationen är alla frivilliga personer som ger av sin tid för att hjälpa till i sökandet efter försvunna personer. Alla som leder sökinsatserna bemannar de regionala avdelningarna och sitter i jouren är frivilliga. Vi strävar efter att kunna starta en sökinsats inom sex timmar från det att ett ärende kommer in till vår jour, oavsett tid på dygnet eller plats i Sverige, samt att söka för att rädda liv men också för att ge anhöriga stöd och möjlighet till ett avslut. Visionen är att ingen ska försvinna utan att hittas.

Vårt arbetssätt

Missing People har ett nära samarbete med anhöriga, polis och med andra hjälporganisationer. När ett försvinnande kommer in till jouren kontrolleras det alltid mot polisen, att det finns en polisanmälan och att det inte finns några hinder för att publicera efterlysningar eller genomföra sökinsatser. När jouren har fått klartecken från polisen och från de anhöriga publiceras en efterlysning på organisationens Facebook-sida. I genomsnitt syns varje efterlysning av 200 000–1 500 000 personer. Tack vare att många delar våra efterlysningar samlas en hel del tips in i det här skedet.

Om det blir aktuellt att söka efter den försvunna personen lämnar jouren över ärendet till den regionala avdelning där personen senast sågs. Oftast sker det i samband med att efterlysningen publiceras. Den regionala avdelningen tar över kontakten med de anhöriga och planerar samt genomför olika sökinsatser. Beroende på terräng och typ av försvinnande används olika sökmetoder för att hitta den försvunna personen. Ibland är det mer effektivt med skallgångskedjor och andra gånger med hjälp av hundekipage eller terrängfordon. När det är dags för en sökinsats publiceras en kallelse på organisationens sociala medier. En kallelse via sms skickas också ut till de personer som har anmält sig som sökare i det aktuella länet. Över 60 000 personer har anmält sig som sökare och får ett sms när de behövs vid en sökinsats i deras län.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och att de beslut som tagits på årsmötet genomförs. Styrelsen kontaktar du enklast via mejl på styrelsen@missingpeople.se. Är du medlem och vill tycka till om något är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

Samuel Persson

Samuel Persson

Ordförande
Bosatt i Revingeby och är certifierad styrelseledamot i Styrelseakademin. Tidigare ordförande för Dataföreningens södra krets 2010-2015 och ledamot i huvudstyrelsen med 15 000 medlemmar. Suttit i styrelsen sedan 2018.
Anna Stinger

Anna Stinger

Vice ordförande
Bosatt i Stockholm och är grundare och vd för Anna Stinger AB, en konsultfirma med inriktning på varumärkes- och kommunikationsstrategi samt kommunikations- och konceptutveckling. Vald vid årsmötet 2020.
Maria Langwall

Maria Langwall

Kassör
Bosatt i Stockholm och arbetar som ekonomichef i Preem AB med personalansvar, ansvarig för koncernredovisning, financial controlling samt skatt- och tullfrågor för hela koncernen. Vald vid årsmötet 2020.
Hasse Lagervall

Hasse Lagervall

Sekreterare
Bosatt i Trollhättan och tidigare lekmannarevisor inom Missing People. Tidigare arbetat som redovisningschef och administrativ rationaliseringschef på regionbanken. Vald vid årsmötet 2019.
Malin Thiel

Malin Thiel

Ledamot
Bosatt i Stockholm och har mångårig erfarenhet av ideell sektor genom arbete som insamlings- & kommunikationschef hos Rädda Barnen och just nu som chef för privatmarknad på SOS Barnbyar. Vald vid årsmötet 2020.
Claes Salomonsson

Claes Salomonsson

Ledamot
Bosatt i Stockholm, journalist och mångårig erfarenhet i PR-branschen. Tidigare presschef på Axfood. Vald vid årsmötet 2020.
Peter Simonsson

Peter Simonsson

Ledamot
Bosatt i Stockholm och har mångårig erfarenhet av försäljning. Idag arbetar Peter som VD för butikskedjan Stjärnurmakarna och sitter sedan drygt två år som ledamot i Svensk handels näringslivsråd och ledamot i Svenskt näringslivs SME råd. Vald vid årsmötet 2021.

Valberedning

Ledamöterna i valberedningen består av följande personer: Christer Ågren (sammankallande), Anna Österberg, Tommy Alvinsson samt Susanna Thörnquist (suppleant).


Kontaktuppgifter: valberedning@missingpeople.se