Om oss

Missing People Sweden är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer.

s

Vår historia

Missing People Sweden grundades i Göteborg 2012, efter att flera personer hade samlats för att hjälpa till i sökandet efter två försvunna personer. Det var under hösten 2010 och vintern 2011 som två snarlika försvinnanden skedde i Göteborg där det blev tydligt att samhället inte hade tillräckligt med resurser för att söka efter försvunna personer. Som en reaktion på det startades först den ideella föreningen Sökarna Västra Götaland; en förening med lokal förankring vars syfte var att samla och organisera en stor mängd människor vid eftersök av försvunna personer. Men ganska snart visade det sig att det fanns behov av sökinsatser i andra delar av landet och i samband med det bildades Missing People Sweden.

Vår verksamhet

I dag är Missing People en rikstäckande organisation med ett tjugotal regionala avdelningar runtom i landet. Kärnan i organisationen är alla frivilliga personer som ger av sin tid för att hjälpa till i sökandet efter försvunna personer. Alla som leder sökinsatserna bemannar de regionala avdelningarna och sitter i jouren är frivilliga. Vi strävar efter att kunna starta en sökinsats inom sex timmar från det att ett ärende kommer in till vår jour, oavsett tid på dygnet eller plats i Sverige, samt att söka för att rädda liv men också för att ge anhöriga stöd och möjlighet till ett avslut. Visionen är att ingen ska försvinna utan att hittas.

Vårt arbetssätt

Missing People har ett nära samarbete med anhöriga, polis och med andra hjälporganisationer. När ett försvinnande kommer in till jouren kontrolleras det alltid mot polisen, att det finns en polisanmälan och att det inte finns några hinder för att publicera efterlysningar eller genomföra sökinsatser. När jouren har fått klartecken från polisen och från de anhöriga publiceras en efterlysning på organisationens Facebook-sida. I genomsnitt syns varje efterlysning av 200 000–1 500 000 personer. Tack vare att många delar våra efterlysningar samlas en hel del tips in i det här skedet.

Om det blir aktuellt att söka efter den försvunna personen lämnar jouren över ärendet till den regionala avdelning där personen senast sågs. Oftast sker det i samband med att efterlysningen publiceras. Den regionala avdelningen tar över kontakten med de anhöriga och planerar samt genomför olika sökinsatser. Beroende på terräng och typ av försvinnande används olika sökmetoder för att hitta den försvunna personen. Ibland är det mer effektivt med skallgångskedjor och andra gånger med hjälp av hundekipage eller terrängfordon. När det är dags för en sökinsats publiceras en kallelse på organisationens sociala medier. En kallelse via sms skickas också ut till de personer som har anmält sig som sökare i det aktuella länet. Omkring 70 000 personer har anmält sig som sökare och får ett sms när de behövs vid en sökinsats i deras län.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och att de beslut som tagits på årsmötet genomförs. Styrelsen kontaktar du enklast via mejl på styrelsen@missingpeople.se. Är du medlem och vill tycka till om något är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

Bertil Jungmar

Bertil Jungmar

Ordförande
Bosatt i Stockholm. Lång erfarenhet från bland annat verksamhetsstyrning, lednings- och styrelsearbete i flera olika branscher, inklusive ideella och rättighetsbaserade organisationer som Plan International och Rädda Barnen. Vald vid årsmötet 2023.
Arne Degerman

Arne Degerman

Kassör
Bosatt i Bromma. Ekonom från Handelshögskolan i Stockholm, arbetat som CFO i allt från stora svenska och utländska koncerner till små ägarledda företag. Som CFO har mycket fokus legat på kostnads- /intäktsanalys, budgetering, redovisning och nyckeltalsanalyser. Har arbetat mycket med företagsledning, verksamhetsutveckling och organisationsförändringar samt avtalsfrågor och compliance-frågor. Vald vid årsmötet 2023.
Tove Lundgren

Tove Lundgren

Ledamot
Bosatt i Stockholm och har tidigare jobbat på Missing Peoples kansli mellan 2019- 2021 där främsta ansvarsområde var insamling och sociala medier. Har flera års erfarenhet av insamling och arbete med sociala medier och är idag projektledare på organisationen Mind. Ansvarar, förutom privatinsamling och kommunikation, för ambassadörs- och P2P-programmet. Vald vid årsmötet 2023.
Anna Selberg

Anna Selberg

Ledamot
Uppvuxen i Luleå, numera bosatt i Nacka. Har en mångårig bakgrund inom kommunikation i ledande befattningar och i olika typer av organisationer. Driver sedan flera år ett konsultföretag inom kommunikation och PR med inriktning på rådgivning och interimchefsuppdrag. Uppdragen omfattar såväl intern som extern kommunikation. Är civilekonom i grunden. Vald vid årsmötet 2023.
Maria Redén

Maria Redén

Ledamot
Har lång och bred erfarenhet inom kommunikation och sponsring och driver sedan två år tillbaka eget bolag, Redén Communication. Har jobbat som konsult och uppdragsgivare både i näringslivet, byråbranschen och den ideella sektorn och bland kunderna finns bland annat Mind, Min Stora Dag och SOS Barnbyar. Vald vid årsmötet 2023.
Lina Hansson

Lina Hansson

Ledamot
Gick med i Missing People vintern 2018, blev 2019 godkänd insatsledare. Är med i arbetsgruppen Operativ Verksamhetsutveckling och sitter sedan juni 2022 i Missing Peoples jour. Är privat egenföretagare som hyr ut tjänster både operativt och administrativt till olika företag som restauranger och ett åkeri. Vald vid årsmötet 2023.
Anne Kestilä Eriksson

Anne Kestilä Eriksson

Ledamot
Bor i Borås, arbetar som Business Support & System Manager på Skydda som arbetar med personlig skyddsutrustning och att hjälpa företag att skapa en trygg och säker arbetsplats. I rollen ingår bla. personalansvar, verksamhetsutveckling och ansvar för kvalité, miljö och arbetsmiljö. Har varit aktiv i Missing People i 2,5 år som patrulledare och insatsledare, är del av Sjuhärads regionala ledningsgrupp. Vald vid årsmötet 2023.

Valberedning

Ledamöterna i valberedningen består av följande personer: Christer Ågren (sammankallande), Ann-Katrin Backlund samt Lena Thorin Pettersson.


Kontaktuppgifter: valberedning@missingpeople.se