2020-09-07

Fortsatta sökinsatser efter Wilma

Under söndagen den 6 september utförde Missing People en intern sökinsats i Bäveån, Uddevalla, för att än en gång söka efter Wilma Andersson vars kropp ännu ej påträffats sedan hon försvann i november 2019. Att sökinsatsen är intern innebär att Missing Peoples utbildade volontärer, så kallade ”grönvästar”, arrangerar en sluten sökinsats där offentligen inte kallas in. För att kalla till en större sökinsats krävs i dagsläget ett konkret spår eller tips. På plats var bland annat Hasse Lagervall, verksamhetsledare i Fyrbodal.

”Det här är plats som tidigare genomsökts och vi valde att göra ytterligare en undersökning av området i hopp om att kunna utesluta platsen. Inga nya fynd gjordes, men varje sökinsats vi utför är ett steg närmare ett avslut” säger Hasse Lagervall, verksamhetsledare i Missing People Fyrbodal. ”Den här gången har vi använt oss av en undervattensrobot, undervattenskamera, använt dragg och haft hjälp av en specialtränad hund. Sökinsatsen är för denna gång avslutad men vårt motto är samma som alltid: vi kommer inte sluta leta förrän vi hittat”

Syntolkning: Bild föreställer två personer och en hund i en motorbåt färdandes på vattnet i Bäveån.