2021-09-02

"Syftet är att trimma samman alla våra delar så vi vid skarpt läge ska bli ännu bättre på att hjälpa anhöriga och polisen att återfinna försvunna personer"

Helgen 3-5 september kommer Missing Peoples regionala avdelning i Skåne att genomföra en tre dagar lång storövning på P7:s övningsfält Revingehed utanför Lund.

–   Syftet är att trimma samman alla våra delar så vi vid skarpt läge ska bli ännu bättre på att hjälpa anhöriga och polisen att återfinna försvunna personer, säger Tommy Alvinsson, en av övningsledarna.

Totalt kommer ett 50-tal frivilliga volontärer från den ideella sökorganisationens regionala avdelning i Skåne att delta i övningen. Men även deltagare från närliggande regioner och sponsorer (exempelvis Sparbanken Skåne som står för förtäringen under övningen) har har visat intresse att följa övningen på plats.

Alla enheter inom organisationen deltar och ska samtrimmas i sina respektive roller; grönvästar, gruppledare, patrulledare, hundpatruller, drönarpiloter etc.

–  Övningen kommer att genomföras som en skarp sökinsats där också våra kartsystem, tekniska hjälpmedel och rutiner ska testas och kvalitetssäkras, säger Tommy Alvinsson.

I fjol hade region Skåne 37 antal ärenden. Skåne är, tillsammans med storstäderna Stockholm och Göteborg, den region i Sverige som toppar statistiken varje år vad gäller försvinnanden som resulterar i efterlysningar och/eller sökinsatser.

Av de fall Missing People engageras sig i återfinns i snitt cirka 80 procent av de försvunna och det vid liv.

–  Det är en siffra vi är stolta över och som ger hopp för inte minst de anhöriga i en svår situation, säger Samuel Persson, styrelseordförande i Missing People som även han deltar i övningen.