2020-03-13

Angående den rådande virussituationen i Sverige

Den 10 mars höjde Folkhälsomyndigheten risknivån för smittspridning av covid-19 i Sverige och den bedöms nu som mycket hög. 

Hur påverkar detta Missing Peoples verksamhet?

Missing People har ett flertal äldre försvinnanden, som inte är av akut karaktär. Vi kommer i dagsläget inte att kalla allmänheten till sökinsatser i äldre fall, men kan komma att genomföra interna sök om våra interna resurser är helt symptomfria.

Vid akuta försvinnanden kan vi komma att kalla till sökinsats. Vi vädjar till alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå från deltagande. Om du har haft en förkylning ska du vara hemma minst två dagar extra efter att du blivit symtomfri, enligt Vårdguiden. Misstänker någon våra insatsledare att du bär på symptom, kommer du att bli rekommenderad att inte delta i insatsen.

Har ni frågor? Vänligen kontakta oss på info@missingpeople.se. Annars ber vi er att följa Folkhälsomyndighetens uppdateringar och rekommendationer.