2023-01-10

Cirkulär-IT för en god sak!

Upplägg tillsammans med ett svenskt Recommercebolag som återvinner IT-utrustning (datorer, surfplattor, skärmar, telefoner och mycket annat) för komponentåtervinning samt andra och tredjehandsmarknaden, och där pengarna går tillbaka för att stötta Missing Peoples verksamhet. Partnern finns i 50 länder, men verkar även globalt.

Nu erbjuder Missing People detta för företag som vill hjälpa till med att stötta vår verksamhet enligt principen, alla kan göra något! Har ni någon gammal utrustning som kan återvinnas?


Så här går det till.

1. Ni som företag skickar in alt. ställer vår partner ut enhet/er även säkerhetsskåp finns att tillgå för kostnadsfri hämtning.

2. Partnern betalar ut till Missing People efter genomgång av utrustningen.

3. Ni som företag får ett gåvobevis på den återvunna summan, hur många timmar det möjliggör för sökinsatser för Missing People samt vilket minskat miljöavtryck som skapats genom återvinning.

Många vinster
Ni som företag blir av med utrangerad IT-utrustning på ett säkert, kostnadsfritt, miljövänligt och cirkulärt sätt samtidigt som ni bidrar till en god sak, detta kan ni sen använda i ert CSR-arbete. Kort sagt en win-win-win lösning! (kanske en win till om man tar med miljöaspekten).

Lösningen har rönt stort intresse, flera samarbeten har redan startat och fler är på gång.

Kontakta mig så bokar vi ett möte!

Med vänliga hälsningar

Anders Bohlinder 

anders.bohlinder@missingpeople.se 

Telefon: 010-405 95 91

Mobil: 076-138 33 18