2021-03-21

Kallelse till Missing Peoples årsmöte 2021

Söndagen den 18 april klockan 10:00-12:30 äger Missing Peoples årsmöte rum via Teams. 

Alla handlingar till årsmötet hittar du här under "Dokument". 

Som medlem är du välkommen att delta vid årsmötet men har inte rösträtt. Föranmälan måste ske innan mötet startar i och med att årsmötet genomförs som ett Teams-möte. Föranmälan görs till info@missingpeople.se

Föredragningslistan finns här