2021-01-12

Under 2020 genomförde frivilligorganisationen Missing People totalt 454 sökinsatser runt om i Sverige. Det är 161 fler än året innan och en ökning med hela 58 procent. 

– Pandemin påverkade både antalet sökinsatser som vårt sätt att arbeta, säger Magnus Idebro, styrelseordförande i Missing People.

 

Jouren på Missing People fick under fjolåret ta emot 554 ärenden, med en toppnotering i maj månad med 56 ärenden. Av dessa ledde 454 till en aktiv sökinsats, vilket kan jämföras med 287 året innan och 267 under 2018. Flest ärenden hade Stockholm (89), följt av Skåne (40), Göteborg (29), region Öst (26), Blekinge (18), Jönköping (17) samt region Sjuhärad (14).

- Ökad psykisk ohälsa och folks isolering som en direkt följd av pandemin är en förklaring till ökningen. - Pandemin gjorde också att så kallade internsök, med våra egna utbildade volontärer, ökade kraftigt och var fler än allmänsök då vi tar allmänheten till hjälp, säger Magnus Idebro.

Närmare totalt 140 000 insatstimmar gick åt till att söka efter anmälda försvunna personer under 2020, vilket kan jämföras med cirka 115 000 året innan. Flest försvinnanden skedde i åldersgruppen 16-20 år, följt av 11-15 år. Av de som anmäldes försvunna var 60 procent män och 40 procent kvinnor.

-Normalt brukar 80 procent av de vi söker återfinnas och det vid liv, säger Magnus Idebro. 

 

För intervju och mera information kontakta Magnus Idebro på 070-343 5444. Eller presskontakt Claes Salomonsson på 0708-10 24 02 för hjälp med att komma i kontakt med den lokala verksamhetsledaren på din ort.