2020-03-30

Mareld Pro Lighting och Missing People inleder samarbete

Varje år hjälper Missing People polis och anhöriga aktivt med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser när en person försvinner. Enligt verksamhetsplanen för 2020 vill Missing People bli en alltmer central aktör i samhället vid en händelse där en person försvinner. För att klara av målen behöver Missing People knyta till sig starkare partnerskap och sponsorer samt samverka med myndigheter.

Vår vision för 2020 är att bli en än mer etablerad, accepterad och professionell samhällsfunktion vid eftersök av försvunna personer. Ingen försvunnen person ska förbli saknad. För att klara av vår vision behöver vi skala upp våra samarbeten med olika partners och samla in mer pengar, säger Hasse Lagervall, Gruppansvarig för Materialgruppen och styrelseledamot i Missing People

Samarbetet inleds omgående och innebär att Mareld Pro Lighting i ett första skede bistår med ett stort antal fick- och pannlampor och mobil arbetsbelysning för uppsamlingsstationerna vid sökinsatser. 

- Jag är övertygad om att samarbetet kommer leda till bättre förutsättningar vid sökinsatser och att det i sin tur leder till att Missing People kommer närmare sin vision. Det krävs ett otroligt stöd när en närstående försvinner och att Missing People kan gå in och hjälpa till vid en sådan händelse är otroligt viktigt, säger Jan-Peter Rissel, Brand Director Mareld Pro Lighting

Arbetsbelysningen kommer att levereras till Missing People centralt för att sedan fördelas ut till de 22 regionala avdelningarna runt om i landet.

- Ett av våra viktigaste redskap vid sökinsatser, och också en av våra största utgifter, är ficklampor och pannlampor. Vårt mål är att med kort varsel kunna erbjuda starka och effektiva fick- och pannlampor till minst 250 personer i varje distrikt, fortsätter Hasse Lagervall.

 

Vid frågor gällande samarbetet vänligen kontakta:

Hasse Lagervall, Styrelseledamot och Gruppansvarig Materialgruppen. Tel. 070-521 89 31

Jan-Peter Rissel, Brand Director, Mareld Pro Lighting. Tel. 070-640 63 91

 

Om Missing People

Missing People är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer. I dag är Missing People en rikstäckande organisation med ett tjugotal regionala avdelningar runtom i landet. Kärnan i organisationen är alla frivilliga personer som ger av sin tid för att hjälpa till i sökandet efter försvunna personer. 

Om Mareld Pro Lighting

Mareld Pro Lighting erbjuder arbetsbelysning för den professionella hantverkaren. Produkterna är indelade i tre segment, Power, Precision och Performance för att underlätta för slutanvändaren att välja rätt arbetsbelysning för sitt arbete. Mareld Pro Lighting är ett varumärke som ingår i Bergman och Beving koncernen.