2018-10-14

Missing People Skånes sambandsfordon

Den 14 oktober 2018 var en stor dag för Missing People Skåne som äntligen fick ta emot det sambandsfordon som Sparbanken Skåne finansierat. Fordonet är utrustad med avancerad teknik som gör det möjligt att påbörja sökarbetet redan i fordonet på väg mot ett sökområde. Sökinsatserna efter försvunna människor kan då komma igång snabbare och planerandet av söket blir ännu mer tekniskt förankrat tack vare bilens högteknologiska utrustning. 

- Att ha ett utryckningsklart fordon att tillgå här i Skåne kan vara skillnaden mellan liv och död i vår verksamhet, säger Tommy Alvinsson, verksamhetsledare för Missing People i Skåne.

Fordonet skänktes av Sparbanken Skånes stiftelser Färs & Frosta, Finn och 1826 genom den halva miljon Missing People Skåne fick för att kunna inköpa ett sambandsfordon. Vi vill rikta ett stort varmt tack till Sparbanken Skåne, samt varmt tack till Michelsens Bil i Tomelilla som levererade bilen och ett stort tack till Teleservice i Sjöbo som sponsrade oss med den tekniska utrustningen. Tillsammans hittar vi fler!