2021-12-21

Styrelseledamot hos Missing People?

Missing People är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer. Missing People grundades i Göteborg 2012.

Idag är Missing People en rikstäckande organisation med ett tjugotal regionala avdelningar runtom i landet. Alla som leder sökinsatserna, bemannar de regionala avdelningarna och sitter i jouren är frivilliga. Visionen är att ingen skall försvinna utan att hittas.

Missing People erhåller inga statliga eller kommunala bidrag. Verksamheten finansieras genom gåvor från företag, organisationer och privatpersoner. 

Styrelsen
Organisationen leds av styrelsen, som består av 7 personer med en mycket bred kompetens och stort kontaktnät inom näringslivet och med andra organisationer.

Styrelsen arbetar som ett team, där varje ledamot bidrar med sin speciella kompetens.
Det strategiska arbetet är inriktat mot att uppnå målen inom tre definierade områden: det operativa, det finansiella och varumärkesmålet.

Styrelsens arbete är huvudsakligen strategiskt, men en avsevärd del av arbetet är operativt. Framför allt gäller detta genomförandet av de strategier som är kopplade till målen. I denna del arbetar styrelsen i parallella, tidsbegränsade projekt.

Missing People har 90-konto och är medlem i Giva Sverige.

Kansliet
Det dagliga operativa arbetet utförs av Missing Peoples kansli, som har sitt kontor i Stockholm. På kansliet finns idag tre medarbetare (2,25 tjänster), vars arbete leds och utförs på direkt uppdrag av styrelsen. Styrelsen är därmed kansliets arbetsgivare med ordföranden som ytterst ansvarig.  

Val av styrelseledamöter
Ordföranden väljs av årsmötet för en mandatperiod på ett år. Årsmötet väljer även kassör, vars mandatperiod är två år. Övriga ledamöter väljs växelvis på två år. Inför årsmötet, som genomförs den 3 april 2022, finns två vakanta platser med en mandatperiod på två år. Det är till dessa poster vi nu söker ledamöter.                                                                         

Din bakgrund
Vi ser gärna att du har erfarenhet från styrelsearbete men det är inget skallkrav. Saknar du styrelseerfarenhet är det meriterande om du är certifierad styrelseledamot.

Därtill är det viktigt att du har goda kontakter inom näringslivet, erfarenhet av försäljning av sponsorpaket eller motsvarande till företag samt har vana från att självständigt driva projekt.

Har du även erfarenhet av insamling för ideell förening är det ett stort plus.

Du som person

  • Lagspelare
  • Utvecklingsorienterad
  • Tillför nya perspektiv och erfarenheter
  • Har tid och engagemang att verka i en ideell förening

Övrigt

  • Medlem i Missing People
  • Inga betalningsanmärkningar. Kunna uppvisa kopia på godkänd kreditupplysning på årsmötet
  • Kunna visa godkänt utdrag ur belastningsregistret
  • Var du bor är av mindre vikt, vi ser att många styrelsemöten kan ske digitalt
  • Styrelsearbetet är helt ideellt

 

Ansökan

Är du intresserad, skicka ditt cv och personliga brev till valberedning@missingpeople.se senast den 9 januari 2022. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Christer Ågren, sammankallande i Valberedningen, christer.agren@missingpeople.se