2020-12-02

Missing People Sweden tar sitt uppdrag på största allvar

Missing People Sweden tar sitt uppdrag på största allvar och är stolta över våra sökare, våra ideella krafter och våra samarbeten med polis, räddningstjänst och andra organisationer i vår samverkan.

Hos oss är det tryggt att vara medlem, vårt 90-konto förpliktigar och ger Svensk Insamlingskontroll full insyn i räkenskaper och insamlingar.

Dessutom så säkerställs den demokratiska processen av våra stadgar och i vår organisationsform, Ideell förening. Vidare regleras styrelsetillsättningar i detta reglemente.

Tveka aldrig att kontakta oss om en anhörig är försvunnen. Du är i trygga händer.

Vill du engagera dig får du gärna vända dig till någon av våra regionala avdelningar.

 

Magnus Idebro

Ordförande