2021-06-15

Ny båt ska hjälpa Missing People i Östergötland i sökandet

På tisdagen överlämnades den båt som ska göra det möjligt för Missing People att söka vid och i vattendrag i större utsträckning än tidigare. Båten är sponsrad av Länsförsäkringar Östgöta som vill öka tryggheten i länet och därför väljer att stötta Missing People.

– Båten med utrustning betyder väldigt mycket för oss i Missing People region Öst. Nu kan vi även söka efter försvunna personer på öar, utmed vikar, insjöar och andra vattendrag och därmed på betydligt större ytor än tidigare, säger Magnus Idebro, verksamhetsledare för Missing People region Öst där förutom Östergötland även Södermanland ingår.

Båten är en lättare aluminiumbåt av märket Linder med tillhörande båtvagn som gör att den snabbt och effektivt kan användas vid olika sökinsatser. Den är utrustad med både elmotor som bensinmotor och kommer att förvaras inomhus på Alvarbåtar i Norrköping i väntan på nästa söktillfälle.

– Att stärka Missing Peoples möjligheter till effektiva sökinsatser när en människa inom regionen är försvunnen känns väldigt bra. Det är helt i linje med vår vision att skapa ett tryggare Östergötland vilket också är vad våra kunder vill, säger Stefan Nyrinder, vd, Länsförsäkringar Östgöta.

Missing People är en rikstäckande organisation, där region Öst är en av tjugotalet regionala avdelningar. I fjol hade organisationen totalt 554 ärenden att hantera där Öst hamnade på fjärde plats i statistiken efter Stockholm, Skåne och Göteborg. Totalt genomförde Missing People under fjolåret 454 olika sökinsatser runt om i Sverige.

Kundägda Länsförsäkringar Östgöta har förutom Missing People även sponsrat Sjöräddningssällskapet i Östergötland. Båda satsningarna som en del av bolagets sponsringsstrategi med fokus på trygghetsskapande åtgärder.

För ytterligare information, bilder och rörligt, kontakta: Magnus Idebro, verksamhetsledare Missing People, region Öst, Tel: 070-343 54 44, Mejl: magnus.idebro@missingpeople.se Anna Runesson, pressansvarig, Länsförsäkringar Östgöta, Tel: 070-303 74 62, Mejl: anna.runesson@LFostgota.se