2019-01-25

Ombudsval 2019

För att bli valbar samt för att kunna rösta fram ombud till Missing Peoples nationella årsmöte ska din medlemsavgift vara oss till handa senast 31 januari 2019. Mer information om årsmötet kommer inom kort.