2021-08-31

Fler försvinnanden att vänta

Antalet inkomna ärenden, efterlysningar och sökinsatser är i stort sett desamma.

– Men en tydlig skillnad mot tidigare år är att den psykiska ohälsan ökar, säger Christina Hjalmarsson, jouransvarig på den ideella sökorganisationen Missing People. Nu väntar den värsta perioden på året när det gäller försvinnanden i Sverige. Från årets början och fram till i dag har jouren på Missing People hanterat 320 ärenden, av vilka många resulterat i någon form av efterlysning och/eller sökinsats. Och nu väntar av tidigare erfarenhet den värsta perioden på året.

– Vi ser alltid en topp i slutet av sommaren när folk är tillbaka från semestern. I augusti och september brukar vi ha runt 50-60 ärenden varje månad, säger Christina Hjalmarsson som spår samma utveckling i år. Demens och deprimerade/psykisk ohälsa är de två enskilt främsta orsakerna till att folk försvinner och när det gäller det senare ser hon är tydlig ökning, speciellt bland så kallade unga vuxna i åldern tonåringar upp till 35 år.

– Det är klar trend och en förändring mot tidigare år, vilket också bekräftas av polisen som vi har ett mycket nära samarbete med. I fjol hade Missing People totalt 544 ärenden att hantera. 80 procent av de som hittas, återfinns vid liv.

– Vi söker för att rädda liv. Men vi är i dag lika mycket ett viktigt stöd till de anhöriga, säger Samuel Persson, styrelseordförande i Missing People, som berömmer alla de cirka 350 aktiva volontärer runt om i Sverige som utgör basen och som gratis ställer upp och jobbar för organisationen.

– De gör ett fantastiskt jobb och samhällsinsats. Men eftersom vi inte får några statliga bidrag behöver vi också allmänhetens stöd i form av medlemskap, månadsgivare och sponsring för att klara vidareutveckla verksamheten och fortsätta växa, säger Samuel Persson.

Läs pressreleasen i sin helhet här.