2020-06-22

Rekordmånga försvinnanden i sommar

PRESSMEDDELANDE 2020-06-22

I sommar kommer fler än 2 000 personer i Sverige att anmälas som försvunna.
– Covid 19 har gjort att vi tyvärr riskerar att få en extra jobbig sommar, säger Magnus Idebro, styrelseordförande i sökorganisationen Missing People.

Sommaren, och då framför allt sensommaren, är den tid på året då flest personer anmäls som försvunna. En topp inträffar normalt varje år i juli, augusti och september – och i år väntas antalet försvinnanden öka på grund av coronapandemin.
– Människor har länge suttit isolerade hemma, vilket inneburit påfrestningar i mångas liv och relationer. Samtidigt vet vi att fler än någonsin kommer att tillbringa sin ledighet i Sverige i sommar. Därför stärker vi nu vår beredskap, säger Magnus Idebro.

Organisationen är beredd och finns på plats dygnet runt i hela landet för att med sina 60 000 frivilliga hjälpa polis och anhöriga.
När en närstående försvinner lämnas anhöriga i stor oro och ovisshet, men 80 procent av de sökinsatser Missing People deltar i slutar med att personen återfinns vid liv.
– Det är en siffra som ger tröst och hopp för de anhöriga och gör att vårt arbete känns meningsfullt. Vi ger aldrig upp och den glädje det innebär att hitta en person vid liv går inte att beskriva, säger Magnus Idebro.

FAKTA
• Missing People består av 23 regionala avdelningar och täcker därmed i stort sett hela landet.
• Förutom drygt 300 utbildade och professionella aktiva volontärer finns ytterligare 60 000 frivilliga personer i organisationens sökregister.
• Målet är att vara på plats inom sex timmar efter att en anmälan om en saknad person kommit in till jouren och påbörja sökandet.
• Missing People har ett nära samarbete med polis, socialtjänst och andra myndigheter och gör inga hjälpinsatser utan att först fått polisens godkännande.
• Organisationen får inget statligt stöd utan bygger helt på frivillighet och ideellt arbete och finansieras med hjälp av medlemskap, bidrag från allmänheten och sponsring.

För mera information, eller hjälp med att komma i kontakt med den lokala verksamhetsledaren på din ort, kontakta presskontakt Claes Salomonsson på 0708-10 24 02 eller claes.salomonsson@missingpeople.se