2022-05-03

Samarbete med Medborgarskolan

 

Missing People kommer tillsammans med studieförbundet Medborgarskolan att arbeta för att utbilda volontärer. Genom samarbetet kommer vi tillsammans att ordna utbildningar för volontärer inom till exempel styrelsearbete och presentationsteknik - men även i frågor som volontärerna möter i sitt uppdrag, som att bemöta oro från anhöriga. Utöver olika utbildningsinsatser, innebär samarbetet även att Medborgarskolan kan bistå med exempelvis lokaler och utskrifter vid Missing Peoples sökinsatser.

Stort tack Medborgarskolan för ert stöd till Missing People.

 

Kontaktperson för samarbetet:

Anna Österberg, ansvarig för funktionen Kompetens inom Missing People

Anna.osterberg@missingpeople.se, 0735262129